Ulykker på og med norske skip, samt ulykker på og med utenlandske skip i norske farvann.

 

Bruk pilene for å se neste/forrige side.

Optimal visning av Dashboard for Norsk Akvakultur får du foreløpig kun ved å besøke vår nettside fra en datamaskin.

Data er hentet fra Fiskeridirektoratets akvakulturregister, biomassestatistikk (etter fylke) og lønnsomhetsundersøkelsen. De benyttede datasettene er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD).  

Har du innspill eller spørsmål? Send de til insight@safetec.no!

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS