Ulykker på og med norske skip, samt ulykker på og med utenlandske skip i norske farvann.

Dashboard for Norsk Akvakulturnæring

Dashboardet er basert på data under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) tilgjengeliggjort av Fiskeridirektoratet.  For mer informasjon om akvakulturstatistikk, besøk Fiskeridirektoratets hjemmesider

OBS: For 2019 er tallene foreløpige. 

Dashboardet er interaktivt. Det betyr at du kan klikke på figurene for å justere visningen av data. 

 

Bruk pilene for å se neste/forrige side.

Data er hentet fra Fiskeridirektoratets akvakulturregister, biomassestatistikk (etter fylke) og lønnsomhetsundersøkelsen. De benyttede datasettene er underlagt Norsk lisens for offentlige data (NLOD). 
Les mer om lisens for bruk av Fiskeridirektoratets sider her

Har du innspill eller spørsmål? Send de til insight@safetec.no!

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS