Ulykker på og med norske skip, samt ulykker på og med utenlandske skip i norske farvann.

Bruk pilene for å se neste/forrige side.

Dashboardet er interaktivt. Klikk på grafer og bilder for å justere visning av data. 

*Med dødsulykker menes fatale arbeidsulykker.

Dashboardet er basert på offentlige data publisert av SSB for norsk bygge- og anleggsbransje. 

Link til relevante kilder:

1. Nøkkeltall

2. Dødsulykker

3. Arbeidsulykker

4. Indikatorer

Har du innspill eller spørsmål? Ta kontakt: insight@safetec.no!

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS