Dashboardet er interaktivt. Det betyr at du kan justere visningen av data. 

3.png

1. Forside

2. Dødsfall i Norge

3. Utvalgte sykdommer

4. Utvalgte sykdommer, mars-mai

5. Dødsrate

6. Ulykker

7. Ytre årsaker

8. Ytre årsaker, mars-mai

Av personvernhensyn er antall dødsfall utelatt der det er færre enn fire dødsfall med oppgitt dødsårsak i kombinasjon med kjønn eller aldersgruppe. I tillegg vises ikke tall som kan brukes til å utlede et tall som er skjult av personvernhensyn. Totaltallene inkluderer også dødsfallene som er utelatt.

Memorial Red Rose

Dashboardet er basert på data fra Folkehelseinstituttets statistikkbank. 

For mer informasjon, besøk Folkehelseinstituttets hjemmesider

Har du innspill eller spørsmål? Send de til insight@safetec.no!

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS