Kommuneundersøkelsen 2019

Sjekk hva din kommune har svart! 

Dashboardet er ikke tilpasset mobil. Ønsker du å se klikk her.

Har du innspill eller spørsmål? Send de til insight@safetec.no!

Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2019. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 8. januar til 31. januar 2019. Eventuelle endringer etter 31. januar er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her