Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2020. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 22. september til 29. september 2020. Eventuelle endringer etter 29. september er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her

Ønsker du se tidligere kommuneundersøkelser? Klikk her for 2019 og 2018.