Kommuneundersøkelsen 2020

Sjekk hva din kommune har svart! 

Dashboardet er ikke tilpasset mobil. Ønsker du å se klikk her.

Har du innspill eller spørsmål? Send de til insight@safetec.no!

Ønsker du se tidligere kommuneundersøkelser? Klikk her for 2019 og 2018. 

Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2020. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 22. september til 29. september 2020. Eventuelle endringer etter 29. september er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her