Kommuneundersøkelsen 2020

Sjekk hva din kommune har svart! 

Dashboardet er ikke tilpasset mobil. Ønsker du å se klikk her.

Har du innspill eller spørsmål? Send de til insight@safetec.no!

Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2020. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 22. september til 29. september 2020. Eventuelle endringer etter 29. september er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her

Ønsker du se tidligere kommuneundersøkelser? Klikk her for 2019 og 2018. 

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS