Kommuneundersøkelsen 2018

Sjekk hva din kommune har svart! 

Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2018. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 10. januar til 1. februar 2018. Eventuelle endringer etter 1. februar er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS