Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2018. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 10. januar til 1. februar 2018. Eventuelle endringer etter 1. februar er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her