Dashboardet er basert på rådata fra DSBs kommuneundersøkelse for 2019. Det gjøres oppmerksom på at resultatene er basert på data samlet inn i perioden 8. januar til 31. januar 2019. Eventuelle endringer etter 31. januar er derfor ikke inkludert i fremstillingen.

 Mer info om kategoriene finner du her