Hva er

?

Safetec Focus er en samling av artikler som belyser ulike fokusområder for Safetec. Gjennom disse artiklene har vi som mål å vise hvordan både historisk og ny data kan prosesseres, analyseres og presenteres på en måte som tillater brukere å ta velinformerte avgjørelser. 

Dataanalyse, “big data”, “real-time” og andre avanserte uttrykk kan være vanskelig å forstå. Det samme kan sies om risikostyring.

 

Data er informasjon, og informasjon må presenteres på riktig måte for å gi grunnlag for gode avgjørelser.

Basert på vår kompetanse og flere tiårs erfaring med sikkerhet, optimalisering og forbedring, presenterer vi Safetec Focus.

 

Vi undersøker detaljene i temaer som interesserer deg, og bruker informasjonen til å gi deg en forståelse av hva som er viktig for å kunne ta gode og riktige avgjørelser.

Grafer og tall lyver ikke, men måten de er presentert på gjør kanskje det. Her er et enkelt eksempel. 

Førsteinntrykket vi får av ulik informasjon kan være vanskelig å endre på. Hvordan informasjonen er presentert påvirker hvordan du oppfatter den.

 

Grafen under viser den samme informasjonen, men riktigere justerte akser.

Et trivielt, men likevel illustrerende eksempel. 

Databehandling, riktig valg av visualisering og hvilke indikatorer som er viktig for deg, tillater deg og de du presenterer data til å gjøre riktige avgjørelser til riktig tid.

Verden er i konstant utvikling, og det burde også ditt grunnlag for å gjøre gode beslutninger være. Det vil aldri være mulig å ta hensyn til alle faktorer som kan påvirke en avgjørelse, men med en god forståelse av hva som er viktig og riktig informasjon, øker mulighetene for å ta gode avgjørelser.

 

Gjennom intuitive og interaktive visualiseringer, og utvalgte indikatorer ønsker vi å hjelpe deg med å ta gode avgjørelser.

Sammen kan vi gi din data betydning!

Utforsk Safetec Focus

Railway
Power
Aquaculture
Transportation
Traffic Jam

Coming Soon

Coming Soon

Coming Soon

Oil and Gas