Ulykker på sjøen

Ulykker på og med norske skip, 

samt ulykker på og med utenlandske skip i norske farvann

Dataen er hentet fra Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk.
Les mer om dataen HER