Ulykker på og med norske skip, samt ulykker på og med utenlandske skip i norske farvann.

Ulykker på sjøen

Data er hentet fra Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk.
Les mer om datagrunnlaget HER

Statistikken inkluderer ulykker i norske farvann, samt ulykker i utenlandske farvann hvor norske skip er involvert.

Basert på Sjøfartsdirektoratets ulykkesdata t.o.m. august 2018.

 
Safetec Focus.png

Se også vår Focus-artikkel om "Ulykker på sjøen"! Klikk her.

TIPS: Klikk på figurene for å justere visningen av data.

Merk: Data for fritidsfartøy ble inkludert i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase først i 2012/2013.