Ulykker på og med norske skip, samt ulykker på og med utenlandske skip i norske farvann.

Hav
Data er hentet fra Sjøfartsdirektoratets ulykkesstatistikk.
Ulykkesdata t.o.m. august 2018

Statistikken inkluderer ulykker i norske farvann, samt ulykker i utenlandske farvann hvor norske skip er involvert.

Basert på Sjøfartsdirektoratets ulykkesdata t.o.m. august 2018.

 
Safetec Focus.png

Se også vår Focus-artikkel om "Ulykker på sjøen"! Klikk her.

Klikk på figurene for å justere visningen av data.

Merk: Data for fritidsfartøy ble inkludert i Sjøfartsdirektoratets ulykkesdatabase først i 2012/2013.

Safetec Nordic AS

 

A leading provider of risk management services. With an integrated approach to technical, human and organisational aspects, Safetec has provided services to worldwide offshore, maritime and land based industries since 1984.

+47 73 90 05 00

Sluppenvegen 6

7037 Trondheim

Norway

© 2019 Safetec Nordic AS